गावाचा उपक्रम

गावात महिला मंडळामुळे दारुबंदी झाली आहे.  गायरान जास्तीत जास्त ट्रस्टला दिली तर देवस्थान ट्रस्ट झाडे लावून जगविण्यास तयार आहे.