प्रषासन

सरपंच : श्री. हणमंत गुंडाजी बालगुडे
उपसरपंच:  श्री. साळू ढोंबरे
सदस्य: 

  1. श्री. प्रकाष आबा डंगाणे
  2. श्री. तुकाराम गेनबा बनकर
  3. सवीता बबन बनकर
  4. मंगल साधू मोटे
  5. लाला सोनबा मोटे
  6. ललीता यषवंत मोरे
  7. बाबु मोरे
  8. मुगट रखमा मोरे

ग्रामसेवक:  श्री. नेवसे ९८८१६७६०२५
तलाटी: श्री. बदडे ९८६०६९९३१८

आकडेमोडी

द्याासकीय सांख्यिकी जमिनीबद्दल माहिती उत्पादनाची साधने विविध योजना
भौगोलिक क्षेत्र -

गायरान व दगडी खाण               गायरान व दगडी खाण
जिराईन क्षेत्र                               ७१० हेक्टर
बागायती क्षेत्र                             ३१० हेक्टर
लोकसंख्या                                २४१०
साक्षर                                        १२००
निरीक्षर                                     १२१०
वर्च्चा                                         कमी
तपमान                                     २७ ते ४२
जमीन                                      १२३० हेक्टर
वनीकरण                                 २१७ हेक्टर. मध्ये आहे.
पाझर तलाव                            ९
पुरंदरे पाझर तलाव                 ४० एकर क्षेत्रामध्ये आहे.
ओढे उंबरओढा ,                     पुरंदरे तलाव गावातून जातो.
डोंगर मुंजाबाचा                      डोंगर डोंगरावर मुंजाबाचे मंदीर आहे

पषुधन-

गाय                                       ११०
बैल                                        ८०
म्हैस                                      २०
द्योळी                                    २००
मेढया                                    १०००